top of page

Our services

Interclaims recovers damages for companies, insurers and recourse takers. With expertise in international claims, we focus on liability and responsible party tracing, including redress under applicable law.

 

There are several reasons to choose Interclaims:

  1. Interclaims focuses on improving your claims and insurance overview.

  2. The company has extensive knowledge, experience and expertise in the field of claims handling, both nationally and internationally.

  3. The size of the company enables fast and efficient service.

  4. Interclaims focuses on the customer and takes over responsibility for the claim file.

  5. Interclaims' approach is fast and direct, with a preference for telephone contact rather than lengthy correspondence.

  6. The company focuses exclusively on recourse cases and thus prevents any conflict of interest.

1

Combined Ratio

Interclaims richt zich op verbetering van uw schadelast. Onze klantgerichtheid betekent dat wij graag de verantwoordelijkheid voor het regres (subrogatie) van u overnemen.

2

Kennis in huis

Interclaims heeft uitgebreide kennis, ervaring en expertise op het gebied van schadebehandeling, zowel nationaal als internationaal.

3

Slagvaardige behandeling

De omvang van het bedrijf maakt snelle en effectieve service mogelijk. Interclaims pakt door en kan snel schakelen en besluiten.

4

Regres als speerpunt

Interclaims richt zich exclusief op verhaalszaken zodat mogelijke belangenverstrengeling wordt voorkomen.

5

Resultaatgericht

De aanpak van Interclaims is actiegericht, snel en direct, met een voorkeur voor telefonisch contact in plaats van langdurige correspondentie.

6

Service Level

Het systeem bij Interclaims is data-driven en geeft opdrachtgevers inzicht in de doorlooptijd van de aangemelde dossiers.

Meet the team

Interclaims is a team of experts specialized in claims solutions.

Our Clients

AON_edited.jpg
logo-achmea_edited.jpg
1200px-Allianz_logo_edited.jpg
images_edited.jpg
VKG_edited.jpg
bottom of page